bắt vợ trói lại và làm tình bạo dâm như trong phim